Експертна оцінка майна

gallery/logo

Послуги

gallery/pict1

 

 Для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок необхідно мати ліцензію, що видається Держкомземом України.

Наша компанія має відповідну ліцензію.

 

                                                                                           – транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і привода під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі. До колісних транспортних засобів відносяться легкові та вантажні автомобілі, автобуси, тролейбуси, трактори, причепи тощо.

Для проведення оцінки необхідно мати спеціалізацію 1.3 – Оцінка дорожніх транспортних засобів.

Наша компанія має відповідну спеціалізацію.

 

                           – це технічні пристрої, за допомогою яких при виконанні визначених операцій технологічного процесу здійснюється безпосередній вплив на предмет праці, в результаті чого відбувається перетворення енергії, матеріалів, сировини та інших матеріальних ресурсів.

 

                                       – пристрої, що виробляють або перетворюють енергію і використовуються для впливу електричною, тепловою, хімічною та іншою енергією на матеріали.

До зазначених категорій відносяться верстати, виробнича техніка, підйомно-транспортне устаткування, технологічні комплекси та лінії, силові агрегати, прилади тощо.

Для проведення оцінки необхідно мати спеціалізацію 1.2 – Оцінка машин і обладнання.

Наша компанія має відповідну спеціалізацію.

 

                                             – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю.

Найбільш поширені об’єкти оцінки: побутова техніка, меблі, одяг, взуття, товари в обігу.

Для проведення оцінки необхідно мати спеціалізацію 1.7 – Оцінка рухомих речей.

Наша компанія має відповідну спеціалізацію.

 

                                                                                                                          – об’єкти оцінки, які не існують у матеріальній формі, але дають змогу отримувати певну економічну вигоду. До об’єктів у нематеріальній формі належать фінансові інтереси (частки (паї, акції), опціони, інші цінні папери та їх похідні, векселі, дебіторська і кредиторська заборгованість тощо), а також інші майнові права.

Для оцінки НМА необхідно мати спеціалізацію 2.1 – Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів.

Наша компанія має відповідну спеціалізацію.

 

                                                                                  – об’єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності.

Для оцінки ЦМК необхідно мати спеціалізацію 2.1 – Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів.

Наша компанія має відповідну спеціалізацію.

Колісний транспортний засіб

Машини

Обладнання

Рухоме майно 

Об’єкти оцінки у нематеріальній формі

Цілісні майнові комплекси

Нерухоме майно (нерухомість)

                                                                                                – земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно пов’язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що згідно із законодавством належить до нерухомого майна.

Найбільш поширені об’єкти оцінки: квартири, нежитлові приміщення, гаражі, об’єкти незавершеного будівництва.

Для оцінки нерухомості необхідно мати спеціалізацію 1.1 – Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. експертна грошова оцінка земельних ділянок.

Земельна ділянка

                                                         – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Існує два види оцінки землі: нормативна грошова оцінка та експертна грошова оцінка. Перша виконується для визначення земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності, друга – для укладання цивільно-правових угод.

Види майна для оцінки:

 

Нерухомість

 

Земельні ділянки

 

Автотранспорт

 

Обладнання

 

Рухомі речі

 

Нематеріальні активи

 

Оцінка бізнесу (Цілісні майнові комплекси)